Får folk på beina

Spør du folk på gata i Fredrikstad hva NOF er og hvor du finner dem, vil nok de fleste se ut som spørsmålstegn. Norsk Ortopedisk Fottøy, NOF, feirer 25-årsjubileum i disse dager, men er ukjent for folk flest. Men for de som trenger dem, er de livsviktige.

FMV Foto Helga Johanne Størdal Høst 2017

NOFs arbeidsfelt er tilpasning og salg av ortopediske hjelpemidler – hjelpemidler for folk som av ulike grunner har problemer med føttene. Det kan være proteser, ortoser (støttebandasjer) eller ortopedisk sydde sko, og det sistnevnte er spesialfeltet til NOF. Grunnen til spesialiseringen er den unike skokompetansen som fantes i Fredrikstad for 40 år siden, da Karl Martin Abelsen startet opp som ortopediingeniør.

– Denne kompetansen var virkelig noe å bygge på, og kvaliteten som skofabrikkene i Fredrikstad var kjent for, er noe vi holder fast ved. Nå lager vi ikke skoene her lenger, vi måtte flagge ut produksjonen til Litauen og Nederland for at det skulle bli rimelig nok for NAV. Men tilpasningen, vedlikeholdet og reparasjonen foregår fremdeles her.

Pasientene hos NOF får støtte hos NAV, for spesialsydde sko er eksklusive saker. NOF tar en gipsavstøpning av foten, som så modelleres til en skolest. Pasienten får deretter velge seg en skomodell ut fra en katalog, før bestillingen og lesten sendes til fabrikken i Litauen eller Nederland. Der freses det ut en lest i tre, før fabrikken lager en sko med utgangspunkt i denne. Den nesten ferdige skoen sendes med trailer til Fredrikstad, hvor pasienten får prøve den og siste tilpasning foretas.

Omsorgsarbeid

Noe av det første som møter deg når du passerer skranken hos NOF, er en hel vegg dekket med diplomer og kompetansebevis. Fagkompetansen til disse folka er en trygghet for kunden – en slags forvissning om at det er mulig å komme seg på beina igjen. For mange er spesialtilpassede ortopediske hjelpemidler helt avgjørende for livskvaliteten, uten dem blir de ute av stand til å komme seg ut. Det gir mening i hverdagen, fastslår Karl Martin Abelsen.

– Å se at folk kan bruke føttene på grunn av våre tilpassede sko og hjelpemidler, det gir inspirasjon og gjør arbeidsdagen meningsfull. Veldig mye av det jeg driver med, er jo omsorgsarbeid. Vi møter folk i en krisesituasjon, og det arbeidet vi gjør, hjelper pasientene til å takle krisen.

Mange kompetanser

Skranken hvor du ønskes velkommen og kontoret til daglig leder Karl Martin Abelsen gir deg den rene og umiskjennelige helsevesenske følelsen. Her mottas folk som trenger hjelp med helseplagene sine. Men en rundtur i verkstedlokalene hvor den praktiske problemløsningen foregår, er et besøk i en annen verden. Her lukter det impregnering og svakt av limstoffer, en ansatt står og pusser på en gipsavstøpning av en fot, en annen reparerer en såleløs sko. Det kreves mange ulike kompetanser i arbeidet med ortopedisk fottøy. Abelsen forklarer:

– Selv er jeg ortopediingeniør, og det er det også en til her som er. Vi har en treårig høyskoleutdannelse som har en del til felles med fysioterapiutdannelsen, og med mange praksisperioder underveis, så vi får erfaring med ulike typer hjelpemidler. Etterpå har vi to praksisår, før vi kan kalle oss ortopediingeniører. Men de fleste som jobber her er ortopediteknikere, de har gått et videregående-løp der man lærer mye skomakerfag. Det er de som gjør det praktiske arbeidet med tilpasning, vedlikehold og reparasjon.

Omreisende i ortopedi

Det jobber til sammen 20 mennesker hos Norsk Ortopedisk Fottøy i Fredrikstad. Men det er ikke ofte du møter alle sammen på samme dag. For denne gjengen har hele landet som marked og reiser mye. De viktigste markedene er Oslo og Stavanger, og i tillegg treffer NOF pasienter på faste klinikker i Førde, Tønsberg, Halden, Sandvika og Lillestrøm, og selvfølgelig i sine egne lokaler i Fredrikstad. For behovet for kompetansen deres er stort over hele Norge, og mangelen på ortopediingeniører er kronisk, forteller Abelsen.

– Tidligere ble det bare tatt opp 16 studenter til studiet hvert tredje år. Nå er det heldigvis opptak hvert år, men behovet er likevel skrikende. Vi trengs mer og mer, for befolkningen lever stadig lenger, og i tillegg får vi nye landsmenn med krigsskader. Vi har så få norske fagfolk nå at vi må importere kompetanse utenfra. Her jobber det litauere, tyskere, kroater og afghanere i tillegg til nordmenn. Fagkompetansen de har med seg er veldig god. Samtidig håper jeg det vil satses mer på utdanning til dette feltet i Norge også, og at mange flere søker seg til disse yrkene. For dette er viktig arbeid, avslutter han entusiastisk.


Norsk Ortopedisk Fottøy

  • er en bedrift med lokaler på Holmen
  • fyller 25 år i år
  • jobber med tilpasning og salg av ortopediske hjelpemidler – proteser, støttebandasjer og ortopedisk sydde sko
  • er spesialisert på ortopedisk sydde sko
  • har hele landet som arbeidsfelt
  • har 20 ansatte

NOF – Norsk Ortopedisk Fottøy Oslogata 4, Fredrikstad