Hva er viktig for en attraktiv by?

Hva er viktig for en attraktiv by?


Stedet vi bor er viktig for alle, enten det er stort eller lite. I undersøkelsen Bedre Byer har vi spurt nærmere 4000 nordmenn om hva de mener er en bra by og hvordan byen de selv bor i kan bli enda bedre. Dette gir spennende innsikt som vi alle kan bruke til å diskutere hvordan vi kan løse de store utfordringene og skape bedre byer - sammen.
I den nasjonale undersøkelsen har vi spurt innbyggere over hele landet utenom Oslo hva de mener gjør et sted godt å bo, og hvordan de synes deres eget hjemsted leverer på disse områdene.
I sum ser vi at innbyggerne i Norge er relativt fornøyde med stedet de bor. Likevel er det noen gap mellom hva vi ønsker oss og hva som er tilstanden i dag. De fire største gapene mellom innbyggernes prioriteringer og det kommunene leverer er knyttet til tilgang til boliger til fornuftige priser, et godt tilbud for eldreomsorg og helsetjenester, gode muligheter til å finne arbeid, og sikring mot naturkatastrofer.
Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I denne rapporten har eksperter fra ulike felt i Rambøll kommet med sine råd til forbedringer og løsninger, og inviterer til videre dialog i din by.

Nøkkeltall fra undersøkelsen

Om Rambøll
l dag snakker alle om samfunnsansvar og bærekraft. I Rambøll har dette vært en tydelig forpliktelse siden starten i 1945, og i dag er denne arven viktigere enn noen gang. Vi skal være en samfunnsrådgiver som leverer gode og bærekraftige løsninger til kunden, samfunnet og folkene som bor der.

Rambøll eies av en global stiftelse, Rambøll Fonden. Det betyr at overskuddet investeres tilbake i selskapet, for å videreutvikle firmaet, kompetanse og løsninger. Fondet legger også klare føringer for hvilke prosjekter vi går inn i, og bidrar til at vi jobber på en måte som er i tråd med verdiene våre.

Derfor er vi opptatt av å forstå hvordan folk tenker, og alltid nysgjerrige på hva som skal til for å løse både små og store utfordringer. Vi har 1500 rådgivere i Norge, 15000 kollegaer globalt – alle dedikerte spesialister som ønsker å bidra til bedre løsninger, innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management Consulting.

Rambøll er opptatt av å skape fremtidsrettede og bærekraftige byer der alle levende organismer kan bo, vokse, blomstre og trives. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og menneskenes trivsel og helse som hovedfokus, skaper vi bedre byer gjennom helhetlige og tverrfaglige løsninger. Mer info om Rambøll finner du på no.ramboll.com.