Ekspert på samspillet mellom organene

Ekspert på samspillet mellom organene

Har du sammensatte plager og symptomer som er litt vanskelige å klassifisere? Da kan det hende du trenger vurdering fra en indremedisiner. Velger du Volvat, slipper du å vente lenge.


En indremedisiner er ekspert på alle slags plager som er knyttet til indre organer, enten det dreier seg om buk, hjerte eller lunger. Søker du hjelp hos en generell indremedisiner, møter du en fagperson som er ekspert på sammenhengen mellom organsystemene. Hos Volvat i Fredrikstad jobber dr. med.
Tom Fjornes, en indremedisiner med bred erfaring og inngående kunnskap på hele det indremedisinske feltet. Han forklarer:
- Samspillet mellom kroppens organer er komplekst, og de ulike sykdommene gir ofte symptomer som strekker seg over flere organsystemer. Jeg har spesialisert meg på å vurdere samspillet mellom de indre organene og dekker et vidt spekter innenfor fagområdet indremedisin. Det utdannes mange subspesialister i faget som har spesialkompetanse på enkeltorganer i kroppen. Til forskjell fra disse ser en generell indremedisiner på sammenhengen mellom organsystemene.

Sammensatte plager krever overblikk
Mange lider av sammensatte plager som påvirker flere systemer i kroppen. En generell indremedisiner har erfaring fra mange ulike medisinske avdelinger for å skaffe seg innsikt i alle organene. Det gjør ham i stand til å se helheten og forstå hvor problemet sitter.
For å komme fram til diagnosene utfører han en mengde forskjellige undersøkelser, som ultralyd av ulike organer, arbeids-ekg og langtids-ekg, 24-timers blodtrykksmåling og beinmargsundersøkelse. I tillegg gjennomfører han en grundig klinisk undersøkelse og utdyper sykehistorien. Fjornes har pasienter i alle aldre, fra 18 år og oppover, og de vanligste problemene han møter på, er bukplager, diabetes, stoffskifteproblemer og blodsykdommer. Og på Volvat er det et sammensatt fagmiljø der de nyter godt av hverandres kompetanse.
- Innenfor Volvat-systemet samarbeider jeg med både gastro-enterologer, lungeleger, revmatologer og infeksjonsmedisinere, og til sammen er vi et sterkt og godt fagmiljø. Vi henviser også videre til det offentlige, dersom pasienten ønsker det, eller dersom tilstanden krever videre utredning og behandling på sykehusnivå. Men vil du ha time raskt, kan det lønne seg å søke hjelp hos Volvat. Her har vi også satt av ekstra god tid til pasientene, avslutter Tom Fjornes.